EN CLEARS EGENSKABER

Clear er en tilstand, som aldrig før i Menneskets historie har været opnåelig. En clear har egenskaber, der er grundlæggende, og som enhver har i sig, men som en person, der ikke er clear, ikke altid har. Derfor har man ikke hidtil kunnet forestille sig, at mennesket havde disse egenskaber, og de er ikke blevet omtalt i tidligere afhandlinger om menneskets evner og adfærd. En clear person er:

 • Fri for eksisterende eller potentielle psykosomatiske sygdomme eller aberrationer
 • Selv-determineret
 • Energisk og vedholdende
 • Fri og udadvendt
 • I stand til at opfatte, genkalde, forestille sig, skabe og ræsonnere på et niveau
  langt over det normale
 • Mentalt stabil
 • Fri i sine følelser
 • Kan nyde tilværelsen
 • Undgår ulykker i større grad end andre
 • Er sundere
 • Kan tænke hurtigt
 • Reagerer hurtigt

Lykke er vigtig. Evnen til at indrette tilværelsen og omgivelserne, så livet kan opleves med større glæde, evnen til at tolerere sine medmenneskers svagheder, evnen til at erkende de sande faktorer i en situation og løse tilværelsens problemer med præcision, evnen til at tage og bære et ansvar – sådanne ting er vigtige.

Der er ikke meget ved livet, hvis man ikke kan nyde det. En clear kan nyde tilværelsen fuldt ud. Han kan ordne situationer, som tidligere ville have overvældet ham helt.

Evnen til at nyde livet, til at leve det fuldt ud, er den gave, som følger med at være clear.