JEG HAR HØRT, AT SCIENTOLOGER GØR GODE TING FOR SAMFUNDET. ER DER NOGLE
SPECIFIKKE EKSEMPLER PÅ DET?

Et pålæg om at anvende Scientologys sandheder til at opløfte menneskeheden er underforstået i Scientologys verdenssyn. Derfor, da Scientology vokser, så vokser også de humanitære programmer, scientologer støtter. Disse programmer omfatter nu:

  • Verdens største ikke-statslige kampagne mod stoffer, der når millioner af udsatte unge hvert år;

  • Oprettelsen af stofafvænningscentre i mere end 40 lande;

  • Verdens største ikke-statslige oplysningskampagne om menneskerettigheder for offentligheden, der bredt fremmer de 30 artikler i verdenserklæringen om menneskerettigheder;

  • Globale undervisningsprogrammer der bringer læse- og skrivefærdighed til et tocifret antal millioner elever i Amerika, Europa, Asien og Afrika;

  • En Vejen til lykke-bevægelse, der omfatter 135 nationer, opløfter befolkninger og genopretter broderskab mellem mennesker.

  • Scientologys Frivillige Hjælper-program har bragt nødhjælp til mere end 10 millioner mennesker i alle større katastrofeområder gennem de sidste tyve år.

Derudover har scientologer gennem Medborgernes Menneskerettigheds­kommission yderligere belyst og arbejdet på at forbyde den tvungne medicinering af skolebørn, psykiatriens brutalitet med elektrochok og lobotomi samt eksperimenter med biologisk krigsførelse.

Endelig var kirken blandt de oprindelige forkæmpere for Loven om aktindsigt og andre love vedrørende adgangen til at beskytte offentlighedens interesse og afslutte myndighedernes krænkelser af menneskerettighederne.

Til sidst, så arbejder Scientology kirken og scientologer i henhold til Scientologys mål og drømmen om at opnå en ”civilisation uden vanvid, uden kriminelle og uden krig, hvor duelige mennesker kan trives, og hæderlige mennesker kan have rettigheder, og hvor mennesket har frihed til at hæve sig til større højder”.