HVAD ER AUDITERING?

Selv om de rent filosofiske sider af L. Ron Hubbards værker i sig selv er tilstrækkelige til at anvende i hverdagen, er det kun auditering, som giver en præcis vej, ethvert menneske kan følge til højere åndelige bevidsthedstilstande.

Auditeringens mål er menneskets åndelige frigørelse. Dette opnås ved: (1) at hjælpe personen af med ethvert mentalt handicap; (2) at øge åndelige evner.

Naturligvis er begge dele nødvendige, hvis man skal nå sit fulde åndelige potentiale. Auditering sletter altså livets smertefulde oplevelser og behandler og forbedrer ens evne til at stå ansigt til ansigt med og håndtere de ting, der opstår i livet.

Gennem auditering kan man opnå evnen til at se på sin egen tilværelse og få en forbedret evne til at konfrontere det, man er, og hvor man er. Der er umådelige forskelle mellem auditeringsteknologien, som er en religiøs praksis, og andre former for praksis. Der er ingen brug af hypnose, trance eller medikamenter under auditering. Personen, der bliver auditeret, er fuldt bevidst om alt, hvad der sker. Auditering er en præcis form for åndelig vejledning, der er indgående kodificeret og har præcise procedurer.

En person, som er uddannet og kvalificeret til at hjælpe andre gennem auditering, kaldes en auditor. Auditor defineres som ”én, der lytter”. Det kommer fra det latinske ord audire, der betyder ”at høre eller lytte”. En auditor er en præst eller en person, der er under uddannelse til præst i Scientology kirken.

En person, som modtager auditering, kaldes en præclear – fra præ og clear, altså en person, som endnu ikke er clear. En præclear er en, som gennem auditering finder ud af mere om sig selv og livet. Det tidsrum, hvor en auditor auditerer en præclear, kaldes en auditerings-session. En session foregår i et tidsrum, der er aftalt mellem auditor og præclear.

Auditering bruger processer – præcise sæt af spørgsmål eller anvisninger, som gives af en auditor for at hjælpe en person til at lokalisere områder med åndeligt ubehag, finde ud af ting om sig selv og forbedre sin tilstand. Der er mange, mange forskellige auditeringsprocesser, og hver af dem forbedrer en persons evne til at konfrontere og klare noget i tilværelsen. Når det præcise mål for en proces er opnået, afsluttes den, og så kan man gå i gang med en ny proces for at gøre noget ved en anden del af personens liv.

Man kunne selvfølgelig stille personen alle mulige spørgsmål, som måske eller måske ikke ville hjælpe vedkommende. Det, der er blevet opnået i Dianetics og Scientology, er, at L. Ron Hubbard fandt frem til netop de præcise spørgsmål og anvisninger, der fører til åndelig frihed. Processens spørgsmål eller anvisninger får en til at se nærmere på en bestemt del af tilværelsen. Da mennesker har forskellige oplevelser vil det, der dukker op, selvfølgelig være forskelligt fra person til person.

Ikke alene hjælpes man uanset erfaring eller baggrund til at lokalisere områder med åndelig uro eller vanskeligheder i sit liv, man hjælpes også til at lokalisere selve kilden til uroen eller vanskeligheden. Enhver kan således gøre sig fri af de uønskede forhindringer, som stopper, hæmmer eller hindrer ens naturlige evner – og forøge disse evner, så man bliver kvikkere og mere duelig – rent åndeligt.

Der er ingen variabler i auditerings-teknologien. Resultaterne kommer ikke tilfældigt, og der er ingen vilkårligheder i anvendelsen. Auditering er ikke en periode med tåget, fri association. Hver proces er præcist udarbejdet, og hvis den anvendes korrekt, vil personen opnå et bestemt resultat. Scientology auditering kan bringe en fra at være blind for sin egen åndelighed til at føle den funklende glæde ved at være åndeligt bevidst.