HVAD BETYDER UDTRYKKENE PRÆCLEAR OG AUDITOR?

En præclear er en, der modtager Scientology eller Dianetics auditering på sin vej til clear. Gennem auditering finder man ud af mere om sig selv og livet.

En auditor er en person, der er uddannet og kvalificeret til at forbedre personer gennem Scientology rådgivning. Auditor defineres som ”en, der lytter”. Det kommer fra det latinske ord audire, der betyder ”at høre eller lytte”. En auditor anvender standard-teknologien i Dianetics og Scientology på præclears for at hjælpe dem med at finde områder af åndelig nød, finde ud af ting om sig selv og forbedre deres tilstand.