BRYLLUPSCEREMONIEN

MED TO RINGE

Venner:

Vi er samlet her

for i vidners nærvær,

lovformeligt at vie

denne kvinde og denne mand,

(bruds og brudgoms fulde navne).

 

Skulle nogen af jer kende grunde til

at dette ikke bør ske,

så må I sige frem nu

– eller tie for evigt!

(Pause)

 

Da ingen gør indvendinger,

vil vi fortsætte.

 

(Brudgommens navn)

er det din realitet,

at den kærlighed, du nærer

til (brudens navn),

er af en sådan art,

at du til stadighed vil skabe den

– syg eller rask,

i modgang såvel som medgang?

 

Kan du konfrontere

og tilgive hendes ufuldkommenheder

med samme lethed,

som du priser hendes mange

beundringsværdige egenskaber?

(Svar)

 

Og har du kommunikeret

din kærlighed til (brudens navn)?

(Svar)

 

(Brudens navn),

har du anerkendt

(brudgommens navn)s kærlighed?

(Svar)

 

(Brudens navn),

er det din realitet,

at den kærlighed,

du nærer til (brudgommens navn),

er af en sådan art,

at du til stadighed vil skabe den

– syg eller rask,

i modgang såvel som medgang?

 

Kan du konfrontere

og tilgive hans ufuldkommenheder

med samme lethed,

som du priser hans mange

beundringsværdige egenskaber?

(Svar)

 

Og har du

kommunikeret

din kærlighed til

(brudgommens navn)?

(Svar)

 

(Brudgommens navn),

har du anerkendt

(brudens navn)s kærlighed?

(Svar)

 

Så lad mig da sige jer begge,

at med jeres kærlighed

samt jeres enighed om realiteten af den,

og med jeres kommunikation

af begge disse smukke sandheder,

har I samlet ARC-trekanten

og dermed fuldbyrdet

det eneste sande ægteskab,

som overgår enhver magt

til i ringeste måde

at føje noget til

eller trække noget fra

– alene eller i gruppe med andre.

 

Imidlertid

er det sæd og skik

i vort samfund,

at denne forbindelse

opnår offentlig billigelse

og føres til protokol.

Det er mig en ære,

at I har valgt mig

til at forestå ceremonien.

 

At modtage en æresbevisning

giver en forpligtelse

af tilsvarende størrelse,

og jeg ville ikke leve op

til dette ansvar,

hvis jeg ikke forsøgte at bidrage

– ikke til det,

som I allerede har skabt,

hvilket ingen kan,

men at gøre mit til,

at I fortsat skaber det

på jeres fremtidige tidsspor.

 

Menneskene har altid

brugt symboler

for at lægge sig det vise

og væsentlige i visse sandheder på sinde,

idet symbolerne

kan være

os en stedse nærværende påmindelse

om nødvendigheden

af uophørligt at skabe

vore ønsker.

 

Og jeg er sikker på,

at det ønske,

som forener jer

i dette øjeblik,

er, at den kærlighed,

I sammen har skabt,

skal forblive en realitet i de år,

der ligger forude.

 

Forlover, har du en ring?

(Svar)

 

Må jeg få den?

(Tager imod ringen)

 

Tak.

 

Brudepige, har du en ring?

(Svar)

 

Må jeg få den?

(Tager imod ringen)

 

Tak.

(Holder en ring frem imellem hver

hånds tommel- og pegefinger).

 

Disse ringe er cirkler;

og cirklen har

i umindelige tider

været et tegn på bestandighed.

Faktisk repræsenterer den

tid og rum –

som er uden ende.

 

Jeg beder jer nu om

at se på disse to symboler

og skabe ARC-trekanten

inde i midten af hver af dem.

 

Har I gjort det?

(Svar)

 

Godt.

 

Så længe disse ringe

er i jeres besiddelse,

beder jeg jer se

trekanten indeni

som en påmindelse om,

at den bestandighed,

som ringene symboliserer,

kun har realitet,

så længe trekanten

er hel og ubrudt.

 

Jeg ser gerne,

at I indgår en pagt

om aldrig at sove ind,

dersom trekanten er brudt.

Få ethvert brud til at heles

ved hjælp af kommunikation

og på baggrund af realiteten i jeres kærlighed.

Hvis I vil gøre det,

vil disse symboler

på jeres største ønske

i dag

forblive en realitet

langs hele jeres

fremtidige tidsspor.

 

Lad os fortsætte.

 

(Brudgommens navn),

vil du tage denne ring

og med de følgende ord

sætte den på

(brudens navn)s finger:

 

”Med dette symbol

på min kærlighed”

(Gentager)

 

”tager jeg dig,

(brudens navn),”

(Gentager)

 

”til min ægteviede hustru.”

(Gentager)

 

”Jeg lover at holde

min kærlighed til dig”

(Gentager)

 

”stedse levende, stedse virkelig.”

(Gentager)

 

(Brudens navn), vil du

tage denne ring

og med de følgende ord

sætte den på

(brudgommens navn)s finger:

 

”Med dette symbol

på min kærlighed”

(Gentager)

 

”tager jeg dig,

(brudgommens navn),”

(Gentager)

 

”til min ægteviede mand.”

(Gentager)

 

”Jeg lover at holde

min kærlighed til dig”

(Gentager)

 

”stedse levende, stedse virkelig.”

(Gentager)

 

I Scientology kirkens navn

erklærer jeg dig

(brudgommens navn)

og dig (brudens navn)

for rette ægtefolk at være.

 

Jeg vil bede jer besegle

denne pagt med et kys.

(Afvent kysset)

 

Og jeg vil bede alle jer,

der her er til stede som vidner,

sammen med mig velsigne

denne ceremoni med det postulat,

at dette øjebliks

tillid og kærlighed

vil vokse sig stærkere

for hvert år, der går.

(Pause)

 

Gjorde I det?

(Svar)

 

Tak skal I have.

 

(Vær den første til at lykønske

dem begge, og den første til at

titulere bruden som fru.)

 

L. Ron Hubbard