HVAD ER SCIENTOLOGYS BRYLLUPSCEREMONI?

Ægteskab er en hellig ceremoni i næsten enhver religion og kultur. Den hellige forpligtelse i et ægteskab danner grundlag for en stabil familie, en grundlæggende byggesten i ethvert samfund. Således udgør de hellige løfter, som brud og gom har givet, et grundlag, ikke kun for deres egen forening i ægteskab, men bidrager til samfundet som et hele.

Scientologer anerkender ægteskabet som en del af Andendynamikken (en af tilværelsens otte dynamikker). Andendynamikken omfatter sex, formering og børneopdragelse.

Folk bliver viet i ægteskab inden for Scientology religionen ved at bruge en af flere forskellige bryllupsceremonier med varierende grad af formalitet. Hver af disse ceremonier omfatter traditionelle løfter om loyalitet og hengivenhed. Læs en af Scientologys bryllupsceremonier.

Scientology bryllupsceremonier udføres af en Scientology præst med samme skik og brug for bryllupper som i andre kirker: bryllupsprocessionen, brudens forældres traditionelle rolle, forlover, brudepige og den traditionelle placering af respektive familier og venner. 

Frem for alt er Scientology bryllupper en glædelig fejring af det nye ægteskab.

Scientology indeholder praktiske værktøjer, der kan hjælpe ethvert ægteskab eller forhold. Selve Scientology bryllupsceremonien understreger de faktorer, der kan sikre et succesfuldt forhold. Disse faktorer er affinitet, realitet og kommunikation – bestanddelene i forståelse. Dette er et grundlæggende princip i Scientology.

Begrebet A-R-C er repræsenteret ved en trekant. Scientologer henviser til det som ARC-trekanten (udtalt ”A-R-C trekanten”). Trekantens første hjørne benævnes affinitet. Ordet her bruges i betydningen ”kærlighed, at holde af eller enhver anden emotionel holdning”.

Det andet hjørne kaldes realitet. Realitet kunne defineres som ”det der forekommer at være”. Det er i al væsentlighed enighed. Vi er enige med hinanden om, hvad der er virkeligt, og hvad der ikke er virkeligt.

Det tredje punkt er kommunikation. For at forstå sammensætningen af menneskelige relationer, er kommunikation mere vigtig end affinitet og realitet.

Disse tre hjørner i trekanten er indbyrdes afhængige, da man ikke kan hæve eller sænke det ene hjørne uden at påvirke de andre. Med andre ord, hvis der er nogen, man ikke holder særlig meget af, og hvis der ikke er noget grundlag for enighed, er der ingen kommunikation. Uden kommunikation og noget grundlag for emotionel relation, kan der ikke være nogen realitet. Uden noget grundlag for enighed og kommunikation kan der ikke være nogen affinitet.

Betragtet under ét er affinitet, realitet og kommunikation bestanddelene i forståelse.

Det fremgår umiddelbart, hvor vigtigt dette er i et intimt forhold, såsom et ægteskab. Hvis et ægtepar opretholder en høj grad af kommunikation og affinitet med hinanden, forbedrer de deres ægteskabs eksistens (dvs. dets realitet). Hvis de holder op med at kommunikere og ikke længere har fælles enigheder, vil deres følelser for hinanden formindskes, og i sidste ende vil der ikke være noget ægteskab.

Grundlæggende principper i Scientology som disse giver parret praktiske oplysninger, der hjælper dem i et succesfuldt forhold.