HVAD ER SCIENTOLOGYS OPFATTELSE AF MOSES, JESUS, MUHAMMED, BUDDHA OG ANDRE RELIGIØSE FIGURER FRA FORTIDEN?

L. Ron Hubbard ærede de store religiøse ledere fra fortiden for den visdom, de bragte til verden. Han skrev, at Scientology deler ”de mål, som Kristus opstillede for Mennesket, nemlig: visdom, godt helbred og udødelighed”.

I ”Religonens indflydelse i samfundet: Den frivillige hjælpers rolle” fastslår L. Ron Hubbard:

”Fortidens store religiøse civiliserende kræfter – buddhisme, judaisme, kristendom og andre – har alle lagt vægt på at kunne skelne godt fra ondt og højere etiske værdier.

I ”Menneskets håb”, et foredrag afholdt den 3. juni 1955, udtaler L. Ron Hubbard, at han ærer:

”De store religiøse ledere fra fortiden – ikke i moderne tider, men fra fortiden – eftersom disse mennesker videregav tilstrækkelig tradition til os, så vi kunne blive klar over den kendsgerning, at Mennesket havde en åndelig side. Disse store åndelige ledere er blevet hængt, spottet, misfortolket, dårligt citeret og er slet ikke blevet forstået, men ikke desto mindre er det gennem deres hænder, at en fakkel er blevet rakt op gennem århundrederne, så det var muligt for os at føre det til en kulmination med en større evne for Mennesket og noget håb for dets fremtid ...

Alle disse mennesker sagde noget, der var langt vigtigere end ’Der er en åndelig side til livet’. De sagde: ’Der er håb. De kan komme til dig og de kan fortælle dig, at alt er tabt, og at du er død, at du er fanget, og at der ikke er noget håb for dig. De kan komme til dig og sige det, men det er ikke sandt. Der er håb. Du vil fortsætte med at leve. Dette liv er ikke alt, der findes. Der findes en form for fremtidigt liv, hvor du kan klare dig bedre og have mere værdifuld succes, end du har.’ Det er alt, hvad disse mænd sagde …

... en enorm mængde af det, vi i denne vestlige verden i dag kalder religion, blev givet til denne vestlige verden direkte fra Gautama Buddha. Det blev filtreret gennem Mellemøsten. ’Elsk din næste’ var en af de første lektioner, som han underviste i, og det er den lektion, vi har modtaget fra Mellemøsten.

Men det, jeg fortæller jer, er, at disse mennesker gav en fakkel af visdom – af oplysninger – videre fra generation til generation. Den blev ført videre ad geografiske ruter, og en af disse geografiske ruter var Mellemøsten. Og et af de mennesker, der førte den videre, var en mand ved navn Moses. Den blev så igen ført videre af en mand ved navn Kristus. Han gav den videre, og selv de arabiske nationer fik gavn af dette gennem deres egen profet, Muhammed.

Og disse mænd betragter jeg som store åndelige ledere, fordi de ned gennem tiderne gav Mennesket det håb, at livet ville fortsætte, at der fandtes en åndelig side til tilværelsen, at byttehandel og fortjeneste ikke var alt i livet.”

Desuden underviste L. Ron Hubbard i, at alle religiøse overbevisninger fortjener respekt. I bogen Vejen til lykke, der faktisk ikke er et religiøst værk, men kan bruges af alle, religiøse eller ej, frembragte L. Ron Hubbard en række praktiske retningslinjer at leve efter. En af levereglerne i bogen er ”Respektér andres religiøse overbevisning”.

”Tolerance er et godt fundament at bygge forholdet mellem mennesker på. Når man kigger på, hvad religiøs intolerance har medført af blodbade og lidelser op gennem hele menneskets historie og helt ind i vor tid, kan man se, at intolerance i høj grad modvirker overlevelse.

Religiøs tolerance betyder ikke, at man ikke kan give udtryk for sin egen overbevisning. Det betyder, at forsøg på at undergrave eller angribe en andens religiøse tro og overbevisning altid har været den direkte vej ud i vanskeligheder.”