HVORDAN SER KIRKEN PÅ FORHOLDET
MELLEM EN SCIENTOLOG OG DE FAMILIEMEDLEMMER,
SOM IKKE ER SCIENTOLOGER?

Fordi Scientology er en forholdsvis ung religion, så har de fleste scientologer slægtninge, som ikke er scientologer. Kirken opmuntrer til og hjælper sine medlemmer med at have et rigtig godt forhold til deres familie, uanset om deres familie er scientologer eller ej. Faktisk forbedres en scientologs forhold sædvanligvis til resten af familien, efter han er begyndt at praktisere Scientology. Det er fordi, han har tilegnet sig midlerne til at forøge kommunikation og tage fat i og løse et hvilket som helst problem, der eventuelt tidligere har eksisteret.

Kirken vil gå langt for at udrede uoverensstemmelser i familien, hvis de skulle opstå. For eksempel vil Scientology præster hjælpe med at få familiemedlemmer til at samarbejde og finde den rigtige grund til uoverensstemmelsen. Scientologers venner og familie er altid velkomne til at besøge kirken for at møde andre scientologer og for at få et hvilket som helst spørgsmål, de måtte have om Scientology, besvaret. Uanset om de andre familiemedlemmer vælger at blive scientologer eller ej, er scientologer stolte af deres resultater med at få løst familieproblemer og konflikter.