HVOR MEGET SKAL EN SCIENTOLOG BIDRAGE MED, FØR HAN ELLER HUN OPNÅR TILSTANDEN CLEAR?

Det beløb, der skal bidrages med, varierer fra person til person, alt afhængig af hvilken rute man følger.

En måde er at bidrage for at få professionel auditering og blive auditeret hele vejen op til clear. Den foretrukne vej at gå er imidlertid at uddanne sig til auditor og co-auditere med en anden scientolog. Co-auditeringsvejen kræver langt mindre bidrag, og det er en enorm tilfredsstillelse at hjælpe en anden med at opnå tilstanden clear. Da professionel auditering er langt dyrere at levere for kirken (det kræver adskillige medarbejdere at give auditering til et medlem), må bidragene nødvendigvis blive højere. Uddannelse er meget mere økonomisk, og det er et incitament for folk til at blive uddannet, mens de gratis co-auditerer hinanden op til tilstanden clear.

Lige meget hvilken vej, man vælger, har alle, som har opnået tilstanden clear, udtrykt, hvor uvurderlig den forøgede åndelige frihed er.