HVIS CLEARS IKKE LÆNGERE HAR ET REAKTIVT SIND,
HVORFOR HAR DE SÅ STADIG BRUG FOR AT DELTAGE I AUDITERING?

Der er mange flere bevidsthedsniveauer og evner, som kan opnås over tilstanden clear, da man kun er clear på sin Førstedynamik.

Over clear er der en eksistenstilstand, der er kendt som Opererende Thetan eller OT. Ved ”opererende” menes ”i stand til at handle og håndtere ting” og ved ”thetan” menes det åndelige væsen, som er grundpersonligheden. Tilstanden OT opnås ved at gennemgå en række trin på en gradient, hvor hver enkelt trin er lidt mere avanceret end det foregående og giver en en ny opnået evne.

Som L. Ron Hubbard skrev:

”Det er svært for Mennesket at forstå, at disse tilstande eksisterer. Han har ingen litteratur om dem eller noget ordforråd for dem.

Men de eksisterer.

Hvis du rækker ud efter dem, vil du finde ud af det.

Så snart man begynder at få fremgang, ønsker man ikke at stoppe igen. Fornemmelsen af frihed og den fuldstændige realitet om den efter al denne tid er for stærk.”