HVAD ER KLASSE V-KIRKER
OG CENTRALORGANISATIONER?

Klasse V-kirker leverer uddannelse og auditering på begynder- og mellemniveau og har beføjelse til at uddanne og ordinere præster. Disse kirker kaldes sådan, fordi det højeste niveau for uddannelse, de giver, benævnes Klasse V (fem) inden for fremgangen i Scientology kurser og auditering. Klasse V-organisationer giver auditering frem til clear. Disse kirker kaldes også centralorganisationer og har det fulde ansvar for alle Scientology aktiviteter i deres respektive områder og er meget større end field-grupper og missioner. De er samlingssteder for deres samfund af scientologer. De er steder, hvor scientologer fra alle samfundslag kan samles for at dele fælles erfaringer. Scientologer kommer i deres kirker for at deltage i auditering og uddannelse samt søndagssamlinger, bryllupper, begravelser og navngivningsceremonier, regelmæssig fredag aften-graduations og fejringen af Scientology helligdage.