HVAD UDRETTER DIANETICS ?

I Dianetics: Den moderne videnskab om mental sundhed skriver L. Ron Hubbard: ”Det har vist sig, at kilden til aberration er et under-sind, man hidtil ikke har anet eksistensen af, som med sine egne registreringer ligger under det, Mennesket forstår som dets ’bevidste’ sind. Idéen om det ubevidste sind erstattes i Dianetics af den opdagelse, at det ’ubevidste’ sind er det eneste sind, der altid er bevidst. I Dianetics kalder man dette under-sind det reaktive sind.

Det reaktive sind opbevarer ikke erindringer, sådan som vi kender dem. Det opbevarer særlige typer af mentale indtryksbilleder, der kaldes engrammer. Engrammer er en fuldstændig registrering, ned til mindste detalje, af ethvert sanseindtryk, der var til stede på et tidspunkt med delvis eller fuldstændig ”bevidstløshed”.

”Bevidstløshed” kan komme af chok ved en ulykke, bedøvelse under en operation, smerte fra en kvæstelse eller febervildelse i forbindelse med sygdom. I de perioder er det analytiske sind koblet helt eller delvist ud, og det reaktive sind kobles helt eller delvist ind. Et engram findes under den enkeltes bevidsthedsniveau; alligevel kan det aktiveres og således påtvinge dets indhold, og kan forårsage uvurderede, ubevidste og uønskede følelser, frygt, smerter og psykosomatiske sygdomme.

I Dianetics proceduren genfortæller personen en hændelse med ”bevidstløshed” fra start til slut. Dette gøres indtil engrammet er reduceret, hvilket betyder, at al ladning eller smerte er taget ud af en hændelse eller slettet, hvilket betyder, at hændelsen er forsvundet for evigt. I begge tilfælde er den enkelte fri af den aberrerende virkning af hændelsen og kan opleve enorm lettelse og en stigning i følelsesmæssig tone.

Det er miraklet fra Dianetics.