HVAD ER DIANETICS ?

L. Ron Hubbard opdagede den eneste kilde til mareridt, ubegrundet frygt, forstyrrelser, usikkerhed og psykosomatiske sygdomme – det reaktive sind. I sin bog Dianetics: Den moderne videnskab om mental sundhed beskriver han detaljeret det reaktive sind og fremlægger en enkel, praktisk og let tilgængelig teknologi, hvormed man kan overvinde det reaktive sind og opnå tilstanden clear. Dianetics er den teknologi.

Ordet Dianetics stammer fra det græske ord dia, som betyder ”igennem” og nous, ”sind eller sjæl”. Dianetics er yderligere defineret som ”hvordan sjælen påvirker kroppen”. Når sindet skader kroppen, er det beskrevet som en psykosomatisk tilstand. Psyko refererer til ”sind eller sjæl”, og somatisk refererer til ”krop”. Således er psykosomatiske sygdomme fysiske sygdomme, forårsaget af sjælen.