HVORFOR KALDES SCIENTOLOGY EN RELIGION? 

Scientology opfylder alle tre kriterier, der generelt bruges af religionskyndige over hele verden, når de skal tage stilling til en religion: 1) Troen på en eller anden ultimativ virkelighed, såsom Det Højeste Væsen eller evig sandhed, der strækker ud over den verdslige verden, vi befinder os i her og nu; 2) Religiøs praksis, der retter sig mod forståelse, ved at opnå eller blive ét med denne grundlæggende virkelighed og 3) Et fællesskab af troende, som slutter sig sammen om at tilstræbe denne grundlæggende virkelighed. 

Scientologys tro på en grundlæggende virkelighed, der overskrider den materielle verden, omfatter begreber som Thetanen og dynamikkerne, som inkluderer den åndelige verden (den syvende dynamik) og Det Højeste Væsen (den ottende dynamik). Punkt nr. 2 finder man i de kirkelige ceremonier i Scientology, såsom navngivning, bryllup og begravelse, men overvejende er det den service, der hedder auditering og uddannelse, igennem hvilke scientologer forøger deres åndelige bevidsthed og opnår en forståelse af både den åndelige verden og i sidste ende, Det Højeste Væsen.

Med hensyn til punkt nr. 3 findes der en meget aktiv gruppe af troende i enhver Scientology kirke på næsten ethvert tidspunkt af dagen.

Scientology er således en religion i ordets mest traditionelle forstand. Scientology hjælper Mennesket med at blive mere bevidst om sin egen åndelige natur samt de mennesker, der omgiver ham, og dermed bliver han også mere bevidst om Gud.

Scientology viderefører en religiøs tradition, der går ti tusind år tilbage, og som omfatter sandheder, man kan finde i de ældste hellige tekster fra hinduernes Veda og buddhismens visdom. 

Scientology har drømmen om fred på Jorden samt Menneskets frelse til fælles med alle store religioner. Det nye i Scientology er, at den tilbyder en præcis vej til at tilvejebringe åndelig udvikling her og nu samt en måde at opnå dette på med absolut sikkerhed.