HVORFOR ER SCIENTOLOGY EN KIRKE?

Ordet kirke kommer fra det græske ord kyrios, der betyder ”herre” og den indoeuropæiske rod kewe ”at være stærk”. Nutidige betydninger af ordet omfatter ”en forsamling,” ”en menighed,” ”gejstlig magt til forskel fra den verdslige” og ”den præstelige profession; præster”.

Ordet kirke bruges ikke kun af kristne organisationer. Der var kirker titusinde år før, der var kristne, og kristendommen i sig selv var et oprør imod den etablerede kirke dengang. I moderne sprogbrug taler folk om den buddhistiske og muslimske kirke, idet man generelt refererer til hele trossamfundet inden for den givne religiøse lære.

En kirke er et fællesskab af troende, som deler et system med tro og religiøs praksis, hvormed de stræber efter at overvinde livets store problemer.

I 50’erne erkendte scientologer, at L. Ron Hubbards teknologi og dens resultater havde direkte at gøre med frigørelsen af menneskets ånd, og at større åndelig bevidsthed blev opnået rutinemæssigt. Der var ingen tvivl i deres sind om, at de var involveret i en religiøs praksis. Således besluttede de i begyndelsen af 1950’erne, at stifte en kirke for bedre at tilfredsstille deres åndelige behov. Den første Scientology kirke blev således stiftet i 1954.

Derfor er Scientology en religion, og brugen af ordet kirke er korrekt, når der refereres til Scientology.