HVAD BETYDER KORSET I SCIENTOLOGY?

Det er et kors med otte spidser, som symboliserer livets otte inddelinger eller dynamikker, hvorigennem ethvert individ stræber mod overlevelse. Disse dele er: tilskyndelsen til at eksistere som sig selv, som individ; tilskyndelsen til at overleve gennem kreativitet, inklusive familien og opdragelsen af børn; tilskyndelsen til at overleve gennem en gruppe af individer eller som en gruppe; tilskyndelsen til at overleve gennem hele menneskeheden og som hele menneskeheden; tilskyndelsen til at overleve som livsformer og ved hjælp af livsformer, som f.eks. dyr, fugle, insekter, fisk og planteliv; tilskyndelsen til at overleve som det fysiske univers og med hjælp fra det fysiske univers og hvert af dets bestanddele; tilskyndelsen til at overleve som åndelige væsener eller tilskyndelsen til selve livets overlevelse; og tilskyndelsen til at overleve i det uendelige, hvilket også defineres som Det Højeste Væsen. Det, at være i stand til at leve et harmonisk liv med hensyn til hvert af disse eksistensområder, er symboliseret ved korset i Scientology.

Interessant nok eksisterede korset som symbol før kristendommen.