HVAD ER BROEN I SCIENTOLOGY?

Mange højere eksistenstilstande er tilgængelige for Mennesket, og de kan opnås gennem Scientology. L. Ron Hubbard gav en præcis skildring af disse tilstande, og han gjorde derefter rede for, hvordan de kunne opnås ved at sætte dem op på et kort, som grafisk viste hvert enkelt skridt på vejen op.

Kortet, der viser disse grader af åndelig fremgang, kaldes Klassifikations-, Graderings- og Bevidsthedskortet. Klassificering henviser til uddannelse i Scientology og den kendsgerning, at visse handlinger eller egenskaber er nødvendige, før en person kan kalde sig en auditor på vist niveau og få lov til at begynde på det næste trin. Gradering henviser til den gradvise åndelige fremgang, som sker med Scientology auditering.

Mennesket har i sin religiøse tradition længe haft forestillingen om en bro hen over en kløft, der går fra det punkt, hvor man er nu, og op til et højere eksistensniveau. Uheldigvis er mange af dem, der forsøgte at komme over kløften, faldet i afgrunden.

Med denne metafor repræsenterer Klassifikations-, Graderings- og Bevidsthedskortet faktisk broen, der spænder over kløften og bringer en person til et højere niveau. Dette er den vision, som Mennesket har værdsat i mindst ti tusinde år, og nu kan den realiseres ved at følge de trin, som er angivet på kortet.

Kortet fungerer som en guide for personen lige fra det øjeblik, hvor han bliver bevidst om Scientology og op til enhver højereliggende tilstand. Mennesket har aldrig tidligere haft et sådant kort. Det er Broen til Fuldkommen Frihed. Det er vejen. Den er præcis og fører standardmæssigt fremad. Man følger den og bliver fri.